Van một chiều Hitachi HM10KSC

Danh mục:

Mô tả

Van Một Chiều Nâng – Hitachi – HM10KSC

  • Model: HM10KSC
  • Mối lắp: Lắp ren
  • Nhiệt độ tối đa: 220oC
  • Áp suất tối đa: 13.7 bar
  • Size: 1/2″ – 3″
  • Ứng dụng: Hơi / Dầu/ Khí/ Gas/ Nước