So sánh sản phẩm

Đồng Hồ Nước Merlion

 • Đồng hồ đo nước mặt bích MERLION LXLC - 300, water meter Flange

  Đồng hồ đo nước mặt bích MERLION LXLC - 300, water meter Flange

  Công ty thiết bị công nghiệp sài gòn chuyên cung cấp đồng hồ đo nước hiệu: MERLION mặt bích flanges
  - Xuất xứ: Trung Quốc, Hàng chúng tôi bán ra đã được kiểm định, kẹp chì tại trung tâm đo lường, LXLC- 50, LXLC- 65, LXLC- 80, LXLC- 100, LXLC- 125, LXLC- 150, LXLC- 200, LXLC- 250, LXLC- 300, LXLC- 350, LXLC- 400, LXLC- 450, LXLC- 500, LXLC- 550, LXLC- 600, kích thước 2", 3", 4inch, 5 inch, 6 imch - 22 inch
  Tên hàng hóa Đơn Giá
  Đồng hồ đo nước MERLION DN 50, 2" inch 2.450.000
  Đồng hồ đo nước MERLION DN 65, 2.1/2" inch 3.050.000
  Đồng hồ đo nước MERLION DN 80, 2" inch 3.450.000
  Đồng hồ đo nước MERLION DN 100, 4" inch 3.650.000
  Đồng hồ đo nước MERLION DN 150, 6" inch 7.450.000
  Đồng hồ đo nước MERLION DN 200, 8" inch 8.650.000
  Đồng hồ đo nước MERLION DN 300, 12" inch  
  Đồng hồ đo nước MERLION DN 400, 16" inch  
  Đồng hồ đo nước MERLION DN 500, 20" inch  
  Đồng hồ đo nước MERLION DN 600, 24" inch  
  Đồng hồ nước merlion mẹ bồng con LXF 50 - LXF 200
   

  47.500.000 đ

 • Đồng hồ đo nước mặt bích MERLION LXLC - 400, water meter Flange

  Đồng hồ đo nước mặt bích MERLION LXLC - 400, water meter Flange

  Công ty thiết bị công nghiệp sài gòn chuyên cung cấp đồng hồ đo nước hiệu: MERLION mặt bích flanges
  - Xuất xứ: Trung Quốc, Hàng chúng tôi bán ra đã được kiểm định, kẹp chì tại trung tâm đo lường, LXLC- 50, LXLC- 65, LXLC- 80, LXLC- 100, LXLC- 125, LXLC- 150, LXLC- 200, LXLC- 250, LXLC- 300, LXLC- 350, LXLC- 400, LXLC- 450, LXLC- 500, LXLC- 550, LXLC- 600, kích thước 2", 3", 4inch, 5 inch, 6 imch - 22 inch
  Tên hàng hóa Đơn Giá
  Đồng hồ đo nước MERLION DN 50, 2" inch 2.450.000
  Đồng hồ đo nước MERLION DN 65, 2.1/2" inch 3.050.000
  Đồng hồ đo nước MERLION DN 80, 2" inch 3.450.000
  Đồng hồ đo nước MERLION DN 100, 4" inch 3.650.000
  Đồng hồ đo nước MERLION DN 150, 6" inch 7.450.000
  Đồng hồ đo nước MERLION DN 200, 8" inch 8.650.000
  Đồng hồ đo nước MERLION DN 300, 12" inch  
  Đồng hồ đo nước MERLION DN 400, 16" inch  
  Đồng hồ đo nước MERLION DN 500, 20" inch  
  Đồng hồ đo nước MERLION DN 600, 24" inch  
  Đồng hồ nước merlion mẹ bồng con LXF 50 - LXF 200

  123.000.000 đ

 • Đồng hồ đo nước mặt bích MERLION LXLC - 500, water meter Flange

  Đồng hồ đo nước mặt bích MERLION LXLC - 500, water meter Flange

  Công ty thiết bị công nghiệp sài gòn chuyên cung cấp đồng hồ đo nước hiệu: MERLION mặt bích flanges
  - Xuất xứ: Trung Quốc, Hàng chúng tôi bán ra đã được kiểm định, kẹp chì tại trung tâm đo lường, LXLC- 50, LXLC- 65, LXLC- 80, LXLC- 100, LXLC- 125, LXLC- 150, LXLC- 200, LXLC- 250, LXLC- 300, LXLC- 350, LXLC- 400, LXLC- 450, LXLC- 500, LXLC- 550, LXLC- 600, kích thước 2", 3", 4inch, 5 inch, 6 imch - 22 inch
  Tên hàng hóa Đơn Giá
  Đồng hồ đo nước MERLION DN 50, 2" inch 2.450.000
  Đồng hồ đo nước MERLION DN 65, 2.1/2" inch 3.050.000
  Đồng hồ đo nước MERLION DN 80, 2" inch 3.450.000
  Đồng hồ đo nước MERLION DN 100, 4" inch 3.650.000
  Đồng hồ đo nước MERLION DN 150, 6" inch 7.450.000
  Đồng hồ đo nước MERLION DN 200, 8" inch 8.650.000
  Đồng hồ đo nước MERLION DN 300, 12" inch  
  Đồng hồ đo nước MERLION DN 400, 16" inch  
  Đồng hồ đo nước MERLION DN 500, 20" inch  
  Đồng hồ đo nước MERLION DN 600, 24" inch  
  Đồng hồ nước merlion mẹ bồng con LXF 50 - LXF 200

  136.000.000 đ

 • Đồng hồ đo nước mặt bích MERLION LXLC - 100, water meter Flange

  Đồng hồ đo nước mặt bích MERLION LXLC - 100, water meter Flange

  Công ty thiết bị công nghiệp sài gòn chuyên cung cấp đồng hồ đo nước hiệu: MERLION mặt bích flanges
  - Xuất xứ: Trung Quốc, Hàng chúng tôi bán ra đã được kiểm định, kẹp chì tại trung tâm đo lường, LXLC- 50, LXLC- 65, LXLC- 80, LXLC- 100, LXLC- 125, LXLC- 150, LXLC- 200, LXLC- 250, LXLC- 300, LXLC- 350, LXLC- 400, LXLC- 450, LXLC- 500, LXLC- 550, LXLC- 600, kích thước 2", 3", 4inch, 5 inch, 6 imch - 22 inch

  3.650.000 đ

 • Đồng hồ đo nước mặt bích MERLION LXLC - 80, water meter Flange

  Đồng hồ đo nước mặt bích MERLION LXLC - 80, water meter Flange

  Công ty thiết bị công nghiệp sài gòn chuyên cung cấp đồng hồ đo nước hiệu: MERLION mặt bích flanges
  - Xuất xứ: Trung Quốc, Hàng chúng tôi bán ra đã được kiểm định, kẹp chì tại trung tâm đo lường, LXLC- 50, LXLC- 65, LXLC- 80, LXLC- 100, LXLC- 125, LXLC- 150, LXLC- 200, LXLC- 250, LXLC- 300, LXLC- 350, LXLC- 400, LXLC- 450, LXLC- 500, LXLC- 550, LXLC- 600, kích thước 2", 3", 4inch, 5 inch, 6 imch - 22 inch

  3.450.000 đ

 • Đồng hồ đo nước mặt bích MERLION LXLC - 50, water meter Flange

  Đồng hồ đo nước mặt bích MERLION LXLC - 50, water meter Flange

  Công ty thiết bị công nghiệp sài gòn chuyên cung cấp đồng hồ đo nước hiệu: MERLION mặt bích flanges
  - Xuất xứ: Trung Quốc, Hàng chúng tôi bán ra đã được kiểm định, kẹp chì tại trung tâm đo lường, LXLC- 50, LXLC- 65, LXLC- 80, LXLC- 100, LXLC- 125, LXLC- 150, LXLC- 200, LXLC- 250, LXLC- 300, LXLC- 350, LXLC- 400, LXLC- 450, LXLC- 500, LXLC- 550, LXLC- 600, kích thước 2", 3", 4inch, 5 inch, 6 imch - 22 inch

  2.450.000 đ

 • Đồng hồ đo nước mặt bích MERLION LXLC - 600, water meter Flange

  Đồng hồ đo nước mặt bích MERLION LXLC - 600, water meter Flange

  Công ty thiết bị công nghiệp sài gòn chuyên cung cấp đồng hồ đo nước hiệu: MERLION mặt bích flanges
  - Xuất xứ: Trung Quốc, Hàng chúng tôi bán ra đã được kiểm định, kẹp chì tại trung tâm đo lường, LXLC- 50, LXLC- 65, LXLC- 80, LXLC- 100, LXLC- 125, LXLC- 150, LXLC- 200, LXLC- 250, LXLC- 300, LXLC- 350, LXLC- 400, LXLC- 450, LXLC- 500, LXLC- 550, LXLC- 600, kích thước 2", 3", 4inch, 5 inch, 6 imch - 22 inch

  124.000.000 đ

 • Đồng hồ nước TUABIN MERLION LXLC - DN 500

  Đồng hồ nước TUABIN MERLION LXLC - DN 500

  Đồng hồ nước TUABIN MERLION LXLC - DN 500 hoạt động ổn định ở mọi môi trường, kể cả trong điều kiện khắc nghiệt, đảm bảo quá trình làm việc, hiệu suất cao.

  Liên hệ

 • Đồng hồ nước TUABIN MERLION LXLC - DN 500

  Đồng hồ nước TUABIN MERLION LXLC - DN 500

  Thiết bị công nghiệp sài gòn chuyên cung cấp đồng hồ đo lưu lượng nước sạch MERLION mặt bích LXLC 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, tương đương 2" inch, 3" inch, 4", 5", 6", 8", 10", 12", 14, 16, 18, 20, 22", Quảng bình, Bình Dương, Thủ Dầu Một, Đồng nai, Biên hòa, hà tỉnh, Phú yên, Vĩnh phúc, Bắc kan, bắc ninh, hải phòng, Hưng yên, hải dương, hà nam, nam định, đà nẵng, thừa thiên huế, khánh hòa, quảng ngãi, quảng nam, bình định, gia lai, dak nông, dak kak, kon tum, bình thuận,

  Liên hệ

 • Đồng hồ đo lưu lượng nước Tua Bin Merlion LXLC

  Đồng hồ đo lưu lượng nước Tua Bin Merlion LXLC

  Đồng hồ đo lưu lượng nước Tua Bin Merlion LXLC nổi bật với khả năng làm việc ổn định, chỉ số đo chính xác, độ bền cao và an toàn cho người sử dụng. Sản phạm được ứng dụng rộng rãi trong các hệ thống xử lý nước dùng, nước thải.

  Liên hệ

Giỏ hàng của tôi (0)